« Powrót do Preferencje podatkowe w Polsce

Preferencje podatkowe w Polsce

Raport „Preferencje podatkowe w Polsce” zawiera przegląd i analizę wartości preferencji podatkowych w polskim systemie podatkowym, występujących w najważniejszych z punktu widzenia dochodów budżetu państwa podatkach: podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowym, podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz w istotnych dla budżetów gminnych podatkach lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym.

Podfoldery

Folder Liczba dokumentów

2015

3

2014

3

2013

3

2012

3

2011

3

2010

3
Wyświetlanie 6 rezultatów.