Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

   

  Stawka

  Okres obowiązywania

  Podstawa prawna

  8,00% od 9 października 2014 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
  10,00% od 4 lipca 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca  2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
  10,50% od 6 czerwca 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca  2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
  11,00% od 9 maja 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja  2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
  11,50% od 7 marca 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12  marca  2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
  12,50% od 7 lutego 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
  13,00% od 10 stycznia 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
  13,50% od 6 grudnia 2012 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
  14,00% od 8 listopada 2012 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
  14,50% od 10 maja 2012  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  14,00%

  od 9 czerwca 2011

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  13,50 %

  od 12 maja 2011

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  13,00 %

  od 6 kwietnia 2011

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  12,50 %

  od 20 stycznia 2011

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  12 %

  od 9 listopada 2010

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  10 %

  od 25 czerwca 2009

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  10,5 %

  od 26 marca 2009

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  11,00%

  od 26 lutego 2009

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 06 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  11,5 %

  od 28 stycznia 2009

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  13 %

  od 24 grudnia 2008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  14,5%

  od 27 listopada 2008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  15,00%

  od 26 czerwca 2008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  14,5%

  od 27 marca 2008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  14,00%

  od 28 lutego 2008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  13,5%

  od 31 stycznia 2008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  13,00%

  od 29 listopada 2007

   

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  12,5%

  od 30 sierpnia 2007

  do 28 listopada 2007

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  12%

  od 28 czerwca 2007

  do 29 sierpnia 2007

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  11,5 %

  od 26 kwietnia 2007

  do 27 czerwca 2007

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  11,00%

  od 1 marca 2006

  do 25 kwietnia 207

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  11,5 %

  od 1 lutego 2006

  do 28 lutego 2006

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  12 %

  od 1 września 2005

  do 31 stycznia 2006

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  12,5 %

  od 28 lipca 2005

  do 31 sierpnia 2005

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  13%

  od 30 czerwca 2005

  do 27 lipca 2005

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  14%

  od 28 kwietnia 2005

  do 29 czerwca 2005

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  15%

  od 31 marca 2005

  do 27 kwietnia 2005

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  16%

  od 26 sierpnia 2004

  do 30 marca 2005

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  15%

  od 29 lipca 2004

  do 25 sierpnia 2004

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowychKalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej

Kalkulator odsetek za zwłokę pomaga ustalić ich wielkość w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej. Zaległością podatkową jest podatek (w tym także zaliczka, rata), który nie został niezapłacony w terminie.

Wielkość odsetek jest naliczona na podstawie wprowadzonej kwoty zaległości podatkowej, przy równoczesnym podaniu daty, od której mają być naliczane odsetki (wymagany termin płatności oraz daty, w której uregulowana zostanie ta zaległość). Kalkulator umożliwia wyliczenie stawek odsetek według stawki podstawowej i obniżonej. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty zaległości w całości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty (art. 56 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa).

Kalkulator oblicza także wysokość opłaty prolongacyjnej.

Odsetki za zwłokę i opłatę prolongacyjną zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez "Pocztę Polską" za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa). Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł.

Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i opłaty prolongacyjnej

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2015 Przejdź do góry