Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 

 

Lp.

Państwo

Umowa

Podpisana

Weszła w życie z dniem

Obowiązuje od dnia

Miejsce publikacji - Dz. U.

47

Kuwejt

tekst polski,angielski

tekst arabski

16.11.1996

25.04.2000

01.01.1996

2000 - Nr 69, poz. 811

48

Liban

tekst polski,angielski

tekst arabski

26.07.1999

07.11.2003

01.01.2004

2004 - Nr 244, poz. 2445

49

Litwa

tekst polski

tekst angielski

tekst litewski

20.01.1994

19.07.1994

01.01.1995

1995 - Nr 51, poz. 277

50

Luksemburg

tekst polski

tekst francuski

Protokół z dnia 07.06.2012

tekst polski

tekst francuski

14.06.1995

 

 

07.06.2012

31.07.1996

 

 

25.07.2013

01.01.1997

 

 

01.09.20131

01.01.20142

1996 - Nr 110, poz. 527

 

 

2013 - poz. 964

51

Łotwa

tekst polski,angielski

17.11.1993

30.11.1994

01.01.1995

1995 - Nr 53, poz. 285

52

Macedonia

tekst polski,angielski

tekst macedoński

28.11.1996

17.12.1999

01.01.2000

2002 - Nr 206, poz. 1744

53

Malezja

teskt polski,angielski

tekst bahasa malaysia

Umowa z 08.07.2013

tekst polski

tekst angielski

tekst malajski

16.09.1977

 

 

08.07.2013

05.12.1978

 

 

01.01.1977

 

 

1979 - Nr 10, poz. 62

 

 

54

Malta

tekst polski

tekst angielski

Protokół z dnia 06.04.2011 r.

tekst polski

tekst angielski

07.01.1994

 

 

06.04.2011

24.11.1994

 

 

22.11.2011

01.01.1995

 

 

01.01.2012

1995 - Nr 49, poz. 256

 

 

2011 - Nr 283, poz. 1661

55

Maroko

tekst polski

tekst francuski

tekst arabski

24.10.1994

29.03.1995

01.01.1997

1996 - Nr 110, poz. 529

56

Meksyk

tekst polski

tekst angielski

tekst hiszpański

 

30.11.1998

06.09.2002

01.01.2003

2003 - Nr 13, poz. 131

57

Mołdawia

tekst polski

tekst rosyjski

tekst mołdawski

16.11.1994

27.10.1995

01.01.1996

1996 - Nr 38, poz. 166

58

Mongolia

tekst polski,angielski

tekst mongolski

18.04.1997

21.07.2001

01.01.2002

2002 - Nr 206, poz. 1746

59

Niemcy

tekst polski,niemiecki

Wzajemne Porozumienie dotyczące stosowania art. 19 ust. 4 Umowy

tekst angielski

14.05.2003

 

17.08.2015

19.12.2004

 

18.08.2015

01.01.2005

 

1.01.2016

2005 - Nr 12, poz. 90

60

Nigeria

tekst polski

tekst angielski

12.02.1999

 

 

 

61

Norwegia (została zastąpiona Konwencją z 09.09.2009)

tekst polski, angielski

Konwencja z 09.09.2009

tekst polski

tekst angielski

tekst norweski

Protokół z 05.07.2012

tekst polski

tekst angielski

tekst norweski

24.05.1977

 

 

09.09.2009

 

 

 

05.07.2012

 

 

 

30.10.1979

 

 

25.05.2010

 

 

 

02.04.2013

 

 

 

01.01.1976

 

 

01.01.2011

 

 

 

w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła - od dochodu osiągniętego od dnia 01.06.2013;

01.01.2014 - w odniesieniu do pozostałych podatków

 

 

1979 - Nr 27, poz. 157

 

 

2010 - Nr 134, poz. 899

 

 

 

2013 - poz. 680

 

 

 

 

 

62

Nowa Zelandia

tekst polski,angielski

21.04.2005

16.08.2006

01.01.2007

2006 - Nr 248, poz. 1822

63

Pakistan

tekst polski

tekst angielski

25.10.1974

24.11.1975

01.01.1973

1976 - Nr 9, poz. 47

64

Portugalia

tekst polski

tekst angielski

tekst portugalski

Obwieszczenie MSZ o sprostowaniu błędu

tekst obwieszczenia

 

09.05.1995

 

 

 

07.06.2017

04.02.1998

 

 

 

07.06.2017

01.01.1999

 

 

 

07.06.2017

1998 - Nr 48, poz. 304

 

 

 

65

Republika Płd. Afryki

tekst polski

tekst angielski

10.11.1993

 

 

05.12.1995

 

 

01.01.1996

 

 

1996 - Nr 28, poz. 124

 

 

66

Rosja

tekst polski

tekst rosyjski

22.05.1992

22.02.1993

01.01.1994

1993 - Nr 125, poz. 569

67

Rumunia

tekst polski

tekst angielski

tekst rumuński

23.06.1994

15.09.1995

01.01.1996

1995 - Nr 109, poz.530

68

Serbia (umowa z Jugosławią)

tekst polski, serbski,angielski

12.06.1997

17.06.1998

01.01.1999

2001 - Nr 104, poz. 1137

69

Singapur

tekst polski,angielski

Umowa z 04.11.2012

tekst polski

tekst angielski

23.04.1993

 

04.11.2012

 

25.12.1993

 

06.02.2014

 

01.01.1993

 

01.01.2015

 

1994 - Nr 38, poz. 139

 

Dz.U. z 2014 - poz. 443

 

 

 

70

Słowacka Republika

tekst polski

tekst angielski

tekst słowacki

Protokół z 01.08.2013

tekst polski

tekst angielski

tekst słowacki

 

18.08.1994

 

 

 

01.08.2013

 

21.12.1995

 

 

 

01.08.2014

01.01.1996

 

 

 

01.01.2015

1996 - Nr 30, poz. 131

 

 

 

Dz.U. z 2014 - poz. 1046

71

Słowenia

tekst polski,angielski

28.06.1996

 

10.03.1998

 

01.01.1999

 

1998 - Nr 35, poz. 198

 

72

 

 

 

Sri Lanka

tekst polski,angielski

tekst sinhala

Umowa z 6.10.2015

tekst polski

tekst angielski

tekst sinhala

25.04.1980

 

 

6.10.2015

21.10.1983

 

 

01.01.1983

 

 

1988 - Nr 5, poz. 38

 

 

73

 

 

Stany Zjednoczone

tekst polski

tekst angielski

konwencja z 13.02.2013

tekst polski

tekst angielski

 

08.10.1974

 

 

13.02.2013

 

23.07.1976

 

 

 

01.01.1974

 

 

 

1976 - Nr 31, poz. 178

 

 

 

74

Syria

tekst polski,angielski

tekst arabski

15.08.2001

23.12.2003

01.01.2004

2004 - Nr 193, poz. 1972

75

Szwajcaria

tekst polski

tekst angielski

tekst niemiecki

Protokół z dnia 20.04.2010

tekst polski, niem, ang

wyjaśnienia MF dotyczące art. 12 ust. 2

- rok 2009

- rok 2010

- rok 2011

- rok 2012

- rok 2013

 

02.09.1991

 

 

 

20.04.2010

 

 

 

 

 

 

25.09.1992

 

 

 

17.10.2011

 

 

 

 

 

 

01.01.1993

 

 

 

01.01.20123

 

 

 

 

 

 

1993 - Nr 22, poz. 92

 

 

 

2011 - Nr 255, poz. 1533

 

 

 

 

 

 

76

Szwecja

tekst polski, angielski,szwedzki

Obwieszczenie o sprostowaniu błędu

tekst obwieszczenia

19.11.2004

 

 

27.11.2017

15.10.2005

 

 

27.11.2017

01.01.2006

 

 

27.11.2017

2006 - Nr 26, poz. 193

 

 

2017- poz. 2177

 

77

Tadżykistan

tekst polski,rosyjski

tekst tadżycki

27.05.2003

 

24.06.2004

 

01.09.20041

01.01.20052

2005 - Nr 12, poz. 92

 

78

Tajlandia

tekst polski

tekst angielski

tekst tajski

08.12.1978

 

 

 

13.05.1983

 

 

 

01.01.1983

 

 

 

1983 - Nr 37, poz. 170

 

 

 

79
Tajwan5
 
  30.12.2016 01.01.2017 2016 - poz. 2244

80

Tunezja

tekst polski

teskt francuski

tekst arabski

29.03.1993

 

 

 

15.11.1993

 

 

 

01.01.1994

 

 

 

1994 - Nr 78, poz. 357

 

 

 

81

Turcja

tekst polski

tekst angielski

tekst turecki

03.11.1993

 

 

 

01.10.1996

 

 

 

01.01.1998

 

 

 

1997 - Nr 11, poz. 58

 

 

 

82

Ukraina

tekst polski

tekst ukraiński

12.01.1993

 

 

11.03.1994

 

 

01.01.1995

 

 

1994 - Nr 63, poz. 269

 

 

83

Urugwaj

tekst polski

tekst angielski

tekst hiszpański

02.08.1991

 

 

 

 

 

 

84

Uzbekistan

tekst polski

tekst rosyjski

tekst uzbecki

11.01.1995

 

 

 

29.04.1995

 

 

 

01.01.1996

 

 

 

1995 - Nr 116, poz. 559

 

 

 

85

Węgry

tekst polski,angielski

Protokół

tekst polski,angielski

23.09.1992

 

27.06.2000

10.09.1995

 

01.05.2002

01.01.1996

 

01.09.2002

1995 - Nr 125, poz. 602

 

2002 - Nr 108, poz. 946

86

Wielka Brytania

tekst polski

tekst angielski

20.07.2006

 

 

27.12.2006

 

 

01.01.2007

 

 

2006 - Nr 250, poz. 1840

 

 

87

Wietnam

tekst polski

tekst angielski

tekst wietnamski

31.08.1994

 

 

 

20.01.1995

 

 

 

01.01.1996

 

 

 

1995 - Nr 49, poz. 258

 

 

 

88

Włochy

tekst polski,angielski

tekst włoski

21.06.1985

 

 

26.09.1989

 

 

01.01.1984

 

 

1989 - Nr 62, poz. 374

 

 

89

 

 

 

 

90

Wyspa Man

opodatkowanie przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym

tekst polski

tekst angielski

opodatkowanie niektórych kategorii dochodów osób fizycznych

tekst polski

tekst angielski

07.03.2011

 

 

 

 

 

 

07.03.2011

28.10.2011

 

 

 

 

 

 

28.10.2011

01.01.2012

 

 

 

 

 

 

01.01.2012

2011 - Nr 283, poz. 1663

 

 

 

 

 

 

2011- Nr 283, poz. 1667

91

Zambia

tekst polski

tekst angielski

19.05.1995

 

 

 

 

 

92

Zimbabwe

tekst polski

tekst angielski

09.07.1993 28.11.1994 01.01.1995 1995 - Nr 62, poz. 318

93

Zjedn. Emiraty Arabskie

tekst polski

tekst angielski

tekst arabski

Protokół z dnia 11.12.2013 r.

tekst polski

tekst angielski

tekst arabski

31.01.1993

 

 

 

 

11.12.2013

 

21.04.1994

 

 

 

 

01.05.2015

 

01.01.1995

 

 

 

 

01.01.2016

 

1994 - Nr 81, poz. 373

 

 

 

2015 - poz. 312

 

 

1 - W odniesieniu do podatków od dochodu pobieranych u źródła

2 - W odniesieniu do innych podatków

3 - z wyjątkiem odsetek i należności licencyjnych wypłaconych w dniu lub po dniu 1 lipca 2013 (Art. IV ust. 1 i 2, Art. V, ust. 1 i 2 i Art. XI ust. 1 do 3 niniejszego Protokołu)

4 - Każdy z formularzy składa się z dwóch egzemplarzy: jednego przeznaczonego dla greckich organów podatkowych i drugiego przeznaczonego dla polskich organów podatkowych. Oba egzemplarze powinny być drukowane/kopiowane dwustronnie w formacie A4 na pojedynczym arkuszu A3 w celu uniemożliwienia ich rozdzielenia

Z uwagi na złożony międzynarodowo prawny status Tajwanu nie jest możliwe uregulowanie kwestii unikania podwójnego opodatkowania w standardowej umowie międzynarodowej. W związku z powyższym, w relacjach z terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu, kwestie unikania podwójnego opodatkowania zostały uregulowane ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu, wraz z załącznikiem.© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry