Usługa e-Klient Służby Celnej

  Usługa e-Klient Służby Celnej

  W dniu 29 czerwca 2015 r. Służba Celna udostępniła nową usługę o nazwie „e-Klient SC".

  Jest to pierwsza uruchomiona usługa nowego Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) budowanego w ramach Programu e-Cło.

  Usługa e-Klient SC umożliwia uzyskanie dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Adres strony internetowej Platformy: www.puesc.gov.pl .

  Usługa e-Klient SC z dniem uruchomienia zastąpiła dotychczasową procedurę uzyskania numeru EORI, dotychczasową procedurę uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz wprowadziła centralizację procesu rejestracji (w obszarach cła, INTRASTATU, a także centralizację obsługi procesu rejestracji w obszarze akcyzy).

  Portal Pomocy HelpDesk SISC:

  Zalecana forma kontaktu – wymaga zalogowania się do PUESC oraz użycia przycisku „Zaloguj do HelpDesk" znajdującego się w: Pomoc/HelpDesk Służby Celnej;

  Aby skorzystać z e-mail należy łącznie:

  • posiadać konto w Portalu Pomocy HelpDesk SISC – konto tworzy się automatycznie przy pierwszym logowaniu do Portalu Pomocy HelpDesk SISC,
  • w temacie wiadomości wpisać słowo „Zgłoszenie",
  • wysłać wiadomość z adresu e-mail zgodnego z loginem użytkownika do Portalu PUESC.

  Centrum Informacji Służby Celnej (infoSC)

  • infolinia:801 055 055
  • telefon:+48 22 330 03 30  (dla osób dzwoniących z zagranicy lub z telefonów komórkowych)
  • fax: +48 33 857 63 83
  • e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl;
  • adres do korespondencji: Izba Celna w Katowicach, Wydział Centrum Informacji Służby Celnej, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 47a.

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry