Wniosek o udzielenie pozwolenia na poddanie towarów zabiegom zwyczajowym - czasowe wyprowadzenie towarów

Wniosek o udzielenie pozwolenia na poddanie towarów zabiegom zwyczajowym - czasowe wyprowadzenie towarów

wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

formularz wniosku

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2016 Przejdź do góry