Powiadom cło

  Powiadom cło

  800 060 000- czynny całą dobę bezpłatny telefon interwencyjny Służby Celnej

  powiadom-clo@mofnet.gov.pl - adres skrzynki e-mail, na który można przesyłać informacje

  Aby poszerzyć dotychczasowe źródła pozyskiwania informacji o nielegalnych zjawiskach Służba Celna uruchomiła specjalny telefon interwencyjny oraz osobny adres e-mail.

  Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji. Każda informacja jest wnikliwie analizowana i wykorzystywana.

  Służba Celna ujawnia coraz więcej przestępstw związanych z niepożądanymi zjawiskami znajdującymi się w sferze działania Służby. Jest to m.in. efekt coraz większej liczby zgłoszeń od obywateli.

  Najistotniejsze zjawiska to:

  •  Przemyt towarów niebezpiecznych lub objętych zakazami i ograniczeniami
  •  Przemyt lub zaniżanie wartości celnej towarów (unikanie należności  przywozowych)
  •  Fikcyjny wywóz (nieuprawniony zwrot podatku VAT)
  •  Nielegalna produkcja lub sprzedaż papierosów lub alkoholu
  •  Nieprawidłowości w zakresie obrotu paliwami (odbarwianie paliwa, przywóz ponad normy, wykorzystywanie w charakterze paliwa olejów bez zapłaconej akcyzy)
  • Nieprawidłowości w zakresie organizacji i prowadzenia gier hazardowych
  • Zdarzenia korupcyjne w Służbie Celnej
  • Przemyt towarów niebezpiecznych lub objętych zakazami i ograniczeniami

  To tylko przykłady zjawisk niepożądanych będących w sferze zainteresowania Służby Celnej. Pełny obszar działalności Służby Celnej obejmuje bowiem wszelkie problemy związane z przemieszczaniem towarów przez granice UE, a także kwestie związane z podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier oraz nowowprowadzonym podatkiem od niektórych kopalin.

  Prosimy o przekazywanie wszelkich informacji mogących przyczynić się do poprawy skuteczności Służby Celnej. Każda wiadomość jest cenna! Pamiętaj, im bardziej jesteśmy skuteczni tym więcej pieniędzy na drogi, szkoły, szpitale i inne wydatki publiczne.

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry