Komunikat o wyborze Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych na rok 2018 i lata kolejne

Komunikat o wyborze Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych na rok 2018 i lata kolejne

Minister Rozwoju i Finansów dokonał wyboru grona Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) na podstawie wyników konkursu prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2016 r., trwającego od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. Tytuł Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych na rok 2018 został przyznany 14 bankom.

W Regulaminie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 14 września 2017 r. nadano bezterminowy charakter funkcji DSPW oraz określono, że z DSPW wyłonionymi w wyniku zakończonego 30 września 2017 r. konkursu Minister zawrze umowy o pełnienie funkcji DSPW na czas nieokreślony.

Przedstawiona poniżej lista prezentuje DSPW na rok 2018 i lata kolejne (uszeregowane według pozycji w zakończonym 30 września 2017 r. konkursie).

   DSPW na rok 2018 i lata kolejne 
1  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
2  mBank S.A.
3  BNP Paribas S.A.
4  PKO BP S.A.
5  ING Bank Śląski S.A.
6  Bank Zachodni WBK S.A.
7  Bank PEKAO S.A.
8  Bank Millennium S.A.
9  Goldman Sachs International
10  Société Générale S.A. Oddział w Polsce
11  Barclays Bank plc
12  HSBC Bank plc
13  J.P. Morgan Securities plc
14  Deutsche Bank AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry