Komunikat w sprawie emisji obligacji serii PP0722

Komunikat w sprawie emisji obligacji serii PP0722

Minister Rozwoju i Finansów działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej, wyemitował obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu w dniu 21 lipca 2022 r., o nazwie skróconej PP0722.

Nabywcą obligacji na rynku pierwotnym może być wyłącznie Bankowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przyznania wyłącznego prawa złożenia oferty nabycia obligacji skarbowych o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu w dniu 21 lipca 2022 r.

Wartość nominalna emisji wynosi 2 mld zł. Cena sprzedaży obligacji jest równa ich wartości nominalnej.

 

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry