Komunikat w sprawie wysokości mnożnika dla oprocentowania środków jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Rozwoju i Finansów

Komunikat w sprawie wysokości mnożnika dla oprocentowania środków jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Rozwoju i Finansów

Na podstawie art. 78e ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Minister Rozwoju i Finansów ustala, że od dnia 1 września 2017 r. wysokość mnożnika, o którym mowa w art. 78e ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, wynosi 0,90.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry