Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w czerwcu 2017 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w czerwcu 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w czerwcu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 43,6 mln EUR (182,7 mln PLN),
- odsetki – równowartość 150,5 mln EUR (633,7 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec czerwca 2017 r. wyniósł łącznie 8.353,1 mln EUR (35.304,2 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry