Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w lipcu 2017 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w lipcu 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lipcu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 152,9 mln EUR (647,8 mln PLN),
- odsetki – równowartość 242,6 mln EUR (1.026,2 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lipca 2017 r. wyniósł łącznie 8.987,6 mln EUR (38.237,7 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry