Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w lutym 2017 r

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w lutym 2017 r

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lutym 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 12,9 mln EUR (55,5 mln PLN),
- odsetki – równowartość 77,8 mln EUR (335,5 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lutego 2017 r. wyniósł łącznie 8.125,8 mln EUR (35.075,7 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry