Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w maju 2017 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w maju 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w maju 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 291,4 mln EUR (1.221,1 mln PLN),
- odsetki – równowartość 97,2 mln EUR (409,4 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec maja 2017 r. wyniósł łącznie 7.809,0 mln EUR (32.592,6 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry