Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w styczniu 2017 r

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w styczniu 2017 r

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w styczniu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 66,7 mln EUR (292,2 mln PLN),
- odsetki – równowartość 582,8 mln EUR (2.548,7 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec stycznia 2017 r. wyniósł łącznie 7.727,5 mln EUR (33.466,2 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry