Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa we wrześniu 2017 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa we wrześniu 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa we wrześniu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 58,2 mln EUR (249,4 mln PLN),
- odsetki – równowartość 130,2 mln EUR (556,2 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec września 2017 r. wyniósł łącznie 7.612,3 mln EUR (32.802,1 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry