Stan środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w marcu 2017 r

Stan środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w marcu 2017 r

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w marcu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 2.069,1 mln EUR (8.823,6 mln PLN),
- odsetki – równowartość 298,1 mln EUR (1.275,0 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec marca 2017 r. wyniósł łącznie 7.607,7 mln EUR (32.102,8 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry