Formularze sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN dla JST będących organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek z osobowością prawną – za okresy od IV kwartału 2013 r.

Formularze sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN dla JST będących organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek z osobowością prawną – za okresy od IV kwartału 2013 r.

Pliki zamieszczono w postaci arkuszy kalkulacyjnych MS Excel (.xls).

Uwagi do elektronicznej wersji formularzy prosimy kierować do:

Pan Adam Głębski – RIO Łódź tel. (42) 636-79-88 (adam.glebski@lodz.rio.gov.pl).

Pani Agnieszka Wolny – RIO Bydgoszcz tel. (52) 376-82-29 (agnieszka.wolny@bydgoszcz.rio.gov.pl).

Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry