Formularze

  Formularze

  Wszystkie formularze podatkowe są dostępne w Bazie wiedzy.

  Formularze w wersji interaktywnej można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje (za wyjątkiem VAP-1, VAP-Z i VAP-R, które są dostępne poniżej). Formularze te po wypełnieniu można wysłać drogą elektroniczną lub - o ile przepisy przewidują taką możliwość - po wydrukowaniu złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

  Wzory obowiązujące w poprzednich latach są dostępne na archiwalnej stronie MF (link otwiera okno w innym serwisie).

PCC-3/A Informacja o pozostałych podatnikach (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.)


Formularz:
 do wydruku.pdf (164 KB)
Informacje dodatkowe: Do czasu wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r., może być stosowany wzór zeznania podatkowego w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2014 r. tj. przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Powiązane

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 940)
 • Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
  Invocation of method 'getLatestArticle' in class java.lang.Class threw exception com.liferay.portlet.journal.NoSuchArticleException: No JournalArticle with the key {groupId=766655, articleId=1167621, status=-1} at $_JOURNAL_CONTEXT_/10132/$companyGroupId/BW-M-DOKUMENTY-POWIAZANE[line 158, column 122]
  1#set($tmp = {}) 
  2#set ($groupLocalService = $tmp.class.forName("com.liferay.portal.service.GroupLocalServiceUtil")) 
  3#set ($companyGroupId = $groupLocalService.getCompanyGroup($companyId).getGroupId()) 
  4 
  5<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4">   
  6  <tbody> 
  7    <tr> 
  8      <td colspan="2"><hr noshade="noshade"/></td> 
  9    </tr> 
  10 
  11		#set($plik_etykieta = "Formularz:") 
  12		#set($pliki = $formularz) 
  13    #parse ("$_JOURNAL_CONTEXT_/$companyId/$companyGroupId/BW-M-PLIK-POWTARZALNE") 
  14		     
  15		#set($plik_etykieta = "Broszura:") 
  16		#set($pliki = $broszura) 
  17    #parse ("$_JOURNAL_CONTEXT_/$companyId/$companyGroupId/BW-M-PLIK-POWTARZALNE") 
  18 
  19		#set($plik_etykieta = "Prezentacja multimedialna:") 
  20		#set($pliki = $prezentacja-multimedialna) 
  21    #parse ("$_JOURNAL_CONTEXT_/$companyId/$companyGroupId/BW-M-PLIK-POWTARZALNE") 
  22 
  23		#if($film-youtube.getSiblings().size() > 0 && $validator.isNotNull($film-youtube.getSiblings().get(0).data)) 
  24			#set($plik_etykieta = "Film:") 
  25    <tr> 
  26      <th width="30%">$plik_etykieta</th> 
  27      <td width="70%"> 
  28      		<div class="article-links"> 
  29					<ul style="clear: both; margin-top:0;"> 
  30       
  31			#foreach ($item in $film-youtube.getSiblings()) 
  32		  		<li>  
  33 
  34				#set($plik = $item.data) 
  35				#set($plik_nazwa = $plik) 
  36				#if ($item && $item.nazwa && $item.nazwa.data != "") 
  37				   #set($plik_nazwa = $item.nazwa.data) 
  38				#end 
  39 
  40	    	<a href="$plik">$plik_nazwa</a> 
  41				</li> 
  42	    #end 
  43					</ul> 
  44				</div> 
  45	    </td> 
  46		</tr> 
  47		#end 
  48 
  49		#set($plik_etykieta = "Inne:") 
  50		#set($pliki = $inne) 
  51    #parse ("$_JOURNAL_CONTEXT_/$companyId/$companyGroupId/BW-M-PLIK-POWTARZALNE") 
  52 
  53    #parse ("_JOURNAL_CONTEXT_/$companyId/$companyGroupId/BW-M-INFORMACJE-DODATKOWE") 
  54    <tr> 
  55      <td colspan="2"><hr noshade="noshade"/></td> 
  56    </tr> 
  57    #parse ("$_JOURNAL_CONTEXT_/$companyId/$companyGroupId/BW-M-DOKUMENTY-POWIAZANE") 
  58  </tbody> 
  59</table> 

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry