Formularze

  Formularze

  Wszystkie formularze podatkowe są dostępne w Bazie wiedzy.

  Formularze w wersji interaktywnej można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje (za wyjątkiem VAP-1, VAP-Z i VAP-R, które są dostępne poniżej). Formularze te po wypełnieniu można wysłać drogą elektroniczną lub - o ile przepisy przewidują taką możliwość - po wydrukowaniu złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

  Wzory obowiązujące w poprzednich latach są dostępne na archiwalnej stronie MF (link otwiera okno w innym serwisie).

PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (wzór obowiązujący od 6 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.)


Formularz:
 do wydruku.pdf (138 KB)
Informacje dodatkowe: Do czasu wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r., może być stosowany wzór zeznania podatkowego w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2014 r. tj. przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Powiązane

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 940)
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry