Formularze

  Formularze

  Wszystkie formularze podatkowe są dostępne w Bazie wiedzy.

  Formularze w wersji interaktywnej można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje (za wyjątkiem VAP-1, VAP-Z i VAP-R, które są dostępne poniżej). Formularze te po wypełnieniu można wysłać drogą elektroniczną lub - o ile przepisy przewidują taką możliwość - po wydrukowaniu złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

  Wzory obowiązujące w poprzednich latach są dostępne na archiwalnej stronie MF (link otwiera okno w innym serwisie).

SD-3/A Informacja o pozostałych podatnikach (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2012 r.)


Formularz:
Informacje dodatkowe: Mogą być stosowane do 31 grudnia 2012 r. z wyłączeniem przypadków, gdy zeznanie dotyczy nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu zwykłego lub windykacyjnego.

Powiązane

Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
Invocation of method 'getLatestArticle' in class java.lang.Class threw exception com.liferay.portlet.journal.NoSuchArticleException: No JournalArticle with the key {groupId=766655, articleId=1202865, status=-1} at $_JOURNAL_CONTEXT_/10132/$companyGroupId/BW-M-DOKUMENTY-POWIAZANE[line 61, column 106]
1#set($tmp = {}) 
2#set ($groupLocalService = $tmp.class.forName("com.liferay.portal.service.GroupLocalServiceUtil")) 
3#set ($companyGroupId = $groupLocalService.getCompanyGroup($companyId).getGroupId()) 
4 
5<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4">   
6  <tbody> 
7    <tr> 
8      <td colspan="2"><hr noshade="noshade"/></td> 
9    </tr> 
10 
11		#set($plik_etykieta = "Formularz:") 
12		#set($pliki = $formularz) 
13    #parse ("$_JOURNAL_CONTEXT_/$companyId/$companyGroupId/BW-M-PLIK-POWTARZALNE") 
14		     
15		#set($plik_etykieta = "Broszura:") 
16		#set($pliki = $broszura) 
17    #parse ("$_JOURNAL_CONTEXT_/$companyId/$companyGroupId/BW-M-PLIK-POWTARZALNE") 
18 
19		#set($plik_etykieta = "Prezentacja multimedialna:") 
20		#set($pliki = $prezentacja-multimedialna) 
21    #parse ("$_JOURNAL_CONTEXT_/$companyId/$companyGroupId/BW-M-PLIK-POWTARZALNE") 
22 
23		#if($film-youtube.getSiblings().size() > 0 && $validator.isNotNull($film-youtube.getSiblings().get(0).data)) 
24			#set($plik_etykieta = "Film:") 
25    <tr> 
26      <th width="30%">$plik_etykieta</th> 
27      <td width="70%"> 
28      		<div class="article-links"> 
29					<ul style="clear: both; margin-top:0;"> 
30       
31			#foreach ($item in $film-youtube.getSiblings()) 
32		  		<li>  
33 
34				#set($plik = $item.data) 
35				#set($plik_nazwa = $plik) 
36				#if ($item && $item.nazwa && $item.nazwa.data != "") 
37				   #set($plik_nazwa = $item.nazwa.data) 
38				#end 
39 
40	    	<a href="$plik">$plik_nazwa</a> 
41				</li> 
42	    #end 
43					</ul> 
44				</div> 
45	    </td> 
46		</tr> 
47		#end 
48 
49		#set($plik_etykieta = "Inne:") 
50		#set($pliki = $inne) 
51    #parse ("$_JOURNAL_CONTEXT_/$companyId/$companyGroupId/BW-M-PLIK-POWTARZALNE") 
52 
53    #parse ("_JOURNAL_CONTEXT_/$companyId/$companyGroupId/BW-M-INFORMACJE-DODATKOWE") 
54    <tr> 
55      <td colspan="2"><hr noshade="noshade"/></td> 
56    </tr> 
57    #parse ("$_JOURNAL_CONTEXT_/$companyId/$companyGroupId/BW-M-DOKUMENTY-POWIAZANE") 
58  </tbody> 
59</table> 

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry