Wzór wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia o charakterze gier.

Wzór wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia o charakterze gier.

Dane do dokonania przelewu za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier:

Nazwa banku: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

Plac Powstańców Warszawy 4

00 – 950 Warszawa

Nazwa posiadacza rachunku: Ministerstwo Finansów Departament Finansów i Księgowości

Numer rachunku bankowego: 10 1010 1010 0038 2522 3100 0000

Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry