Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania podatkowego oraz oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym


Publikacja: Dz. U. z 2013 r. poz. 94
Tekst:   pobierz.pdf (1019 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-01-18
Data wejścia w życie: 2013-01-18