W bazie wiedzy są gromadzone poklasyfikowane na obszary tematyczne akty prawne, takie jak ustawy czy rozporządzenia. Dodatkowo znajdują się tam formularze, broszury, umowy międzynarodowe, protokoły, instrukcje, pisma, komunikaty czy obwieszczenia. Każdy z prezentowanych dokumentów może zawierać linki do dokumentów powiązanych. Do przeglądania większości z nich niezbędny jest bezpłatny program Adobe Acrobat (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Treści archiwalne z zakresu podatków są również dostępne w dziale Podatki (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) w poprzednim serwisie Ministerstwa Finansów. 

PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy


Formularz:
 do wydruku.pdf (128 KB)
Informacje dodatkowe: Wzór formularza obowiązuje od 26 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Stosuje się go do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2013 r.

Powiązane

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

OSTATNIO DODANE