W bazie wiedzy są gromadzone poklasyfikowane na obszary tematyczne akty prawne, takie jak ustawy czy rozporządzenia. Dodatkowo znajdują się tam formularze, broszury, umowy międzynarodowe, protokoły, instrukcje, pisma, komunikaty czy obwieszczenia. Każdy z prezentowanych dokumentów może zawierać linki do dokumentów powiązanych. Do przeglądania większości z nich niezbędny jest bezpłatny program Adobe Acrobat (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Treści archiwalne z zakresu podatków są również dostępne w dziale Podatki (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) w poprzednim serwisie Ministerstwa Finansów. 

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym


Formularz:
 do wydruku.pdf (277 KB)
Broszura:
 do wydruku.pdf (284 KB)
Inne:
Informacje dodatkowe: Wzór obowiązuje od 23 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
Ma zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2013 r.

Powiązane

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

OSTATNIO DODANE