W bazie wiedzy są gromadzone poklasyfikowane na obszary tematyczne akty prawne, takie jak ustawy czy rozporządzenia. Dodatkowo znajdują się tam formularze, broszury, umowy międzynarodowe, protokoły, instrukcje, pisma, komunikaty czy obwieszczenia. Każdy z prezentowanych dokumentów może zawierać linki do dokumentów powiązanych. Do przeglądania większości z nich niezbędny jest bezpłatny program Adobe Acrobat (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Treści archiwalne z zakresu podatków są również dostępne w dziale Podatki (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) w poprzednim serwisie Ministerstwa Finansów. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną ( M.P. z dnia 27 grudnia 2013 r. poz. 1648)


Publikacja: Dz.U. z dnia 27 grudnia 2013 r. poz. 1648
Tekst:   pobierz plik.pdf (167 KB)
Status: Nieobowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-12-27
Data wejścia w życie: 2013-12-28
Data uchylenia: 2014-06-30

Powiązane

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną z dnia 5 sierpnia 2008 r.

OSTATNIO DODANE