W bazie wiedzy są gromadzone poklasyfikowane na obszary tematyczne akty prawne, takie jak ustawy czy rozporządzenia. Dodatkowo znajdują się tam formularze, broszury, umowy międzynarodowe, protokoły, instrukcje, pisma, komunikaty czy obwieszczenia. Każdy z prezentowanych dokumentów może zawierać linki do dokumentów powiązanych. Do przeglądania większości z nich niezbędny jest bezpłatny program Adobe Acrobat (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Treści archiwalne z zakresu podatków są również dostępne w dziale Podatki (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) w poprzednim serwisie Ministerstwa Finansów. 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw


Publikacja: Dz.U z 2014 r. poz. 1328
Tekst:   pobierz.pdf (718 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-10-03
Data wejścia w życie: 2015-01-01

Powiązane

  • Ustawa z dnia 21 października 2014 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

OSTATNIO DODANE