W bazie wiedzy są gromadzone poklasyfikowane na obszary tematyczne akty prawne, takie jak ustawy czy rozporządzenia. Dodatkowo znajdują się tam formularze, broszury, umowy międzynarodowe, protokoły, instrukcje, pisma, komunikaty czy obwieszczenia. Każdy z prezentowanych dokumentów może zawierać linki do dokumentów powiązanych. Do przeglądania większości z nich niezbędny jest bezpłatny program Adobe Acrobat (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Treści archiwalne z zakresu podatków są również dostępne w dziale Podatki (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) w poprzednim serwisie Ministerstwa Finansów. 

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych


Publikacja: Dz. U. z 2015 r. poz. 605
Tekst:   pobierz plik.pdf (777 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-05-04
Data wejścia w życie: 2015-07-01
Informacje dodatkowe: Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących określania proporcji, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

OSTATNIO DODANE