Interpretacje indywidualne - formularze ORD-IN, ORD-IN/A, wskazówki, informacje praktyczne

  Interpretacje indywidualne - formularze ORD-IN, ORD-IN/A, wskazówki, informacje praktyczne

  Interpretacje indywidualne

  Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów.
  Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

  Formularz ORD-IN

  Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na formularzu ORD-IN, ORD-IN/A.

  interaktywny formularz ORD-IN (5) - (obowiazuje od 11.02.2013 r.)

  Organy właściwe do wydawania interpretacji indywidualnych

  Wnioski można składać osobiście w siedzibie właściwego Dyrektora Izby Skarbowej lub wysłać je pocztą:

  - województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodnio-pomorskie

  Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu
  ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

  - województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie

  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
  ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

  - województwa: mazowieckie oraz wnioskodawcy, którzy mają miejsce zamieszkania i siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku
  ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

  - województwa: lubelskie, łodzkie, opolskie świętokrzyskie

  Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski

  - województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

  Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
  ul. Dekana 6,64-100 Leszno

  Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

  Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku.

  przykładowy formularz wpłaty


  Numery kont bankowych

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy 52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
  Izba Skarbowa w Katowicach 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
  Izba Skarbowa w Łodzi 87 1010 1371 0005 2122 3100 0000
  Izba Skarbowa w Poznaniu 29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
  Izba Skarbowa w Warszawie 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000

  Termin wydania interpretacji indywidualnej

  Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011-2012Przejdź do góry