Formularze

    Formularze

    Wszystkie formularze podatkowe są dostępne w Bazie wiedzy.

    Formularze w wersji interaktywnej można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje (za wyjątkiem VAP-1, VAP-Z i VAP-R, które są dostępne poniżej). Formularze te po wypełnieniu można wysłać drogą elektroniczną lub - o ile przepisy przewidują taką możliwość - po wydrukowaniu złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

    Wzory obowiązujące w poprzednich latach są dostępne na archiwalnej stronie MF (link otwiera okno w innym serwisie).

PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych


Formularz:
 do wydruku.pdf (394 KB)
Inne:
Informacje dodatkowe: Wzór obowiązuje od dnia 6 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2013 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Powiązane

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry