Formularze

    Formularze

    Wszystkie formularze podatkowe są dostępne w Bazie wiedzy.

    Formularze w wersji interaktywnej można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje (za wyjątkiem VAP-1, VAP-Z i VAP-R, które są dostępne poniżej). Formularze te po wypełnieniu można wysłać drogą elektroniczną lub - o ile przepisy przewidują taką możliwość - po wydrukowaniu złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

    Wzory obowiązujące w poprzednich latach są dostępne na archiwalnej stronie MF (link otwiera okno w innym serwisie).

PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym


Formularz:
 do wydruku.pdf (203 KB)
Broszura:
 do wydruku.pdf (122 KB)
Inne:
Informacje dodatkowe: Wzór obowiązuje od 23 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
Zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2013 r.

Powiązane

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2019 Przejdź do góry