Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych


  Publikacja: DZ. u. z 2015 poz. 1999
  Tekst:   pobierz plik.pdf (382 KB)
  Status: Obowiązujący
  Data ogłoszenia: 2015-11-30
  Data wejścia w życie: 2016-01-01

  Powiązane

  Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych


Formularz:
 do wydruku.pdf (286 KB)
Inne:
Informacje dodatkowe: Wzór obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Stosuje się do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Powiązane

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne