Formularze

    Formularze

    Wszystkie formularze podatkowe są dostępne w Bazie wiedzy.

    Formularze w wersji interaktywnej można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje (za wyjątkiem VAP-1, VAP-Z i VAP-R, które są dostępne poniżej). Formularze te po wypełnieniu można wysłać drogą elektroniczną lub - o ile przepisy przewidują taką możliwość - po wydrukowaniu złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

    Wzory obowiązujące w poprzednich latach są dostępne na archiwalnej stronie MF (link otwiera okno w innym serwisie).

PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym


Formularz:
 PIT/O (20) do wydruku.pdf (177 KB)
Broszura:
 broszura do wydruku.pdf (233 KB)
Informacje dodatkowe: Formularz stanowi załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37.
Wzór stosuje się od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. do odliczeń dokonywanych od 1 stycznia 2014 r.

Powiązane

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry