Formularze

  Formularze

  Wszystkie formularze podatkowe są dostępne w Bazie wiedzy.

  Formularze w wersji interaktywnej można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje. Formularze te po wypełnieniu można wysłać drogą elektroniczną lub - o ile przepisy przewidują taką możliwość - po wydrukowaniu złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

  Wzory obowiązujące w poprzednich latach są dostępne na archiwalnej stronie MF (link otwiera okno w innym serwisie).

PIT-12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym


Formularz:
 PIT-12 (6) do wydruku.pdf (109 KB)
Informacje dodatkowe: Wzór formularza stosowało się od dnia 1 stycznia 2015 r. do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) w latach 2014, 2015 i 2016. Po raz ostatni mógł być złożony w 2017 r.

Powiązane

 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry