Formularze

    Formularze

    Wszystkie formularze podatkowe są dostępne w Bazie wiedzy.

    Formularze w wersji interaktywnej można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje. Formularze te po wypełnieniu można wysłać drogą elektroniczną lub - o ile przepisy przewidują taką możliwość - po wydrukowaniu złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

    Wzory obowiązujące w poprzednich latach są dostępne na archiwalnej stronie MF (link otwiera okno w innym serwisie).

PIT-28/B Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych


Formularz:
 PIT-28/B (14) do wydruku.pdf (95 KB)
Informacje dodatkowe: Formularz może być składany wyłącznie jako załącznik do zeznania PIT-28.
Wzór obowiązuje od 2 kwietnia 2016 r. i stosuje się do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Powiązane

  • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry