Formularze

    Formularze

    Wszystkie formularze podatkowe są dostępne w Bazie wiedzy.

    Formularze w wersji interaktywnej można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje. Formularze te po wypełnieniu można wysłać drogą elektroniczną lub - o ile przepisy przewidują taką możliwość - po wydrukowaniu złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

    Wzory obowiązujące w poprzednich latach są dostępne na archiwalnej stronie MF (link otwiera okno w innym serwisie).

PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym


Formularz:
 PIT-39 (7) do wydruku.pdf (215 KB)
Broszura:
Inne:
 załącznik PIT/ZG(5).pdf (135 KB)
Informacje dodatkowe: Wzór obowiązywał od 1 stycznia 2016 r. do 14 grudnia 2017 r. i miał zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2015 r.

Powiązane

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry