Formularze

    Formularze

    Wszystkie formularze podatkowe są dostępne w Bazie wiedzy.

    Formularze w wersji interaktywnej można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje. Formularze te po wypełnieniu można wysłać drogą elektroniczną lub - o ile przepisy przewidują taką możliwość - po wydrukowaniu złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

    Wzory obowiązujące w poprzednich latach są dostępne na archiwalnej stronie MF (link otwiera okno w innym serwisie).

PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym


Formularz:
 PIT/O (22) do wydruku.pdf (158 KB)
Broszura:
 broszura do wydruku.pdf (461 KB)
Informacje dodatkowe: Formularz stanowi załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37.
Wzór stosowało się od 2 kwietnia 2016 r. do 14 grudnia 2017 r. do odliczeń dokonywanych od 1 stycznia 2016 r.

Powiązane

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry