Formularze

  Formularze

  Wszystkie formularze podatkowe są dostępne w Bazie wiedzy.

  Formularze w wersji interaktywnej można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje. Formularze te po wypełnieniu można wysłać drogą elektroniczną lub - o ile przepisy przewidują taką możliwość - po wydrukowaniu złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

  Wzory obowiązujące w poprzednich latach są dostępne na archiwalnej stronie MF (link otwiera okno w innym serwisie).

PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym


Formularz:
 PIT/ZG (5) do wydruku.pdf (135 KB)
Informacje dodatkowe: Formularz stanowi załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.
Wzór formularza stosuje się od 1 stycznia 2015 r. do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2014 r.

Powiązane

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry