Kalkulator odsetek

    Prezentowane wyliczenie wynika z wprowadzonych danych i może odbiegać od rozliczenia rzeczywistego, jeżeli nie zostały uwzględnione wszystkie dane lub zostały one podane nieprawidłowo. Wyliczone odsetki za zwłokę nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Ministerstwa Finansów.

    Odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej).

    Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez "Pocztę Polską" za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł.
     

Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych