Kalkulator PIT

    Kalkulator dokonuje, na podstawie wprowadzonych danych, obliczenia wielkości dochodu bądź straty, należnego podatku oraz kwoty podatku przypadającej do zapłaty bądź zwrotu - według zasad obowiązujących przy zastosowaniu skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

    Kalkulator umożliwia uwzględnienie odliczeń przysługujacych na poziomie podstawy opodatkowania i podatku.

    Wprowadzone dane i uzyskane na ich podstawie wielkości wyjściowe można zachować w czytelnej formie, przesyłając je na dowolny adres e-mailowy.

Kalkulator PIT wg skali podatkowej