Wydatki na korzystanie z Internetu

Wydatki na korzystanie z Internetu

Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet poniesione przez podatnika w roku podatkowym.

Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Odliczeń dokonuje się w kwocie faktycznie poniesionego wydatku, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym.

Dowodem może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, z którego wynika kto, komu, ile oraz za co zapłacił.

Realizacja odliczenia następuje :

- w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody:

  • z działalności gospodarczej,
  • z najmu, dzierżawy,

- podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.

- po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37.

Więcej informacji na temat odliczenia zawiera broszura informacyjna „Ulga internetowa".

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 6h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry