Kalendarze podatnika i płatnika

    Kalendarze podatnika i płatnika

    Ważne terminy, dotyczące dochodów i przychodów uzyskiwanych w roku podatkowym, można znaleźć w:

    Podstawa prawna:

    • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PIT",
    • ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2180), zwana dalej „ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym".

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry