Informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2016 rok

Informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2016 rok

Informacja za 2016 r. zawierająca dane m.in. o liczbie podatników, wysokości uzyskanych przychodów i wysokości podatku została opublikowana w zakładce PIT Statystyki w folderze 2016.

W folderze tym zostały także zamieszczone dane statystyczne za lata 2012-2016 dotyczące podatników, do których ma zastosowanie ustawa z dnia  20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry