Przedłużenie terminu na przesłanie informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

Przedłużenie terminu na przesłanie informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

W dniu dzisiejszym (30 stycznia 2017 r.)  zostało opublikowane i weszło w życie  rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu do przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. poz. 182). 

Rozporządzenie przedłuża termin na złożenie informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy, przez podmioty wymienione w art. 44d ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn.zm.) do ostatniego dnia czwartego miesiąca po zakończeniu ich roku podatkowego. Przedłużenie stosuje się do informacji, której termin przesłania upływa w 2017 r.

Ponadto Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż w dniu 30 stycznia 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. poz. 181), określające aktualne wzory: informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (formularz IFT-3/IFT-3R) oraz informacji o numerach rachunków i wysokości odsetek wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (załącznik IFT/A). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry