Udogodnienia w zeznaniach podatkowych, także za 2016 r.

Udogodnienia w zeznaniach podatkowych, także za 2016 r.

Z dniem 15 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz. 528). Wprowadza ona znaczące ułatwienia dla  podatników podatku PIT.

Ustawa umożliwia, aby w przypadku podatników uzyskujących dochody wyłącznie od płatników, zeznanie podatkowe sporządził urząd skarbowy.
Usługa jest dostępna na wniosek podatnika i jest w całości obsługiwana w formie elektronicznej. Można z niej skorzystać za pośrednictwem portalu podatkowego, systemu e-deklaracje lub systemów teleinformatycznych wybranych banków krajowych lub SKOK-ów.
Wniosek za 2016 r. można złożyć w okresie od 15 marca do 18 kwietnia 2017 r.
Można w nim zawnioskować o uwzględnienie w zeznaniu podatkowym sposobu opodatkowania przewidzianego dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci, pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi na dzieci.
Dodatkowo, podając numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego wybranej z wykazu (link), podatnik może wskazać organizację na rzecz której urząd skarbowy przekaże kwotę w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania.
Na sporządzenie zeznania urząd skarbowy ma maksymalnie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez podatnika. Informację o sporządzeniu zeznania podatnik otrzyma na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Udostępnione zeznanie podatnik będzie mógł w całości zaakceptować lub odrzucić. W odniesieniu do zeznania za 2016 r. będzie mógł to zrobić do 2 maja 2017 r. Akceptacja zeznania w całości albo niewykonanie czynności związanych z akceptacją bądź odrzuceniem, oznacza złożenie zeznania przez podatnika.

Ustawa wprowadziła również ułatwienia w przekazywaniu 1% podatku należnego dla organizacji pożytku publicznego przez  emerytów i rencistów, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A, a podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym od podatnika za rok podatkowy. Dla celów przekazania 1% podatku podatnik nie musi już składać zeznanie podatkowego. Wystarczy, że złoży krótkie oświadczenie PIT-OP do urzędu skarbowego. Oświadczenie można złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu podatkowego, systemu e-deklaracje, lub systemów teleinformatycznych wybranych banków krajowych lub SKOK-ów). Oświadczenie można również złożyć w tradycyjny sposób wysyłając wersję papierową pocztą lub składając osobiście w urzędzie skarbowym. Za rok 2016 oświadczenie można złożyć do 2 maja 2017 r.

W związku z powyższą nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów wydał:

•             rozporządzenie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz.U. poz. 539),

•             rozporządzenie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (Dz.U. poz. 540).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry