Znajdź informację

    Wyszukiwarka "Znajdź informację" pozwala przeszukiwać informacje dotyczące różnych zagadnień podatkowych i celnych. Możesz zaznaczyć dowolną ilość spośród 3 pól: "Kogo dotyczy sprawa?", "Czego dotyczy sprawa?" oraz "Czynność do wykonania?". Zaznaczenie wcześniejszego pola powoduje zawężenie wyników w kolejnych polach wyszukiwania, dlatego wybór większej liczby pól w wyszukiwarce pozwala otrzymać dokładniejsze wyniki.

    Wyniki można dodatkowo przeszukiwać wykorzystując pole "Wpisz poszukiwane słowo lub frazę" (zadane słowa i frazy zostaną podkreślone w tytułach i treściach wyszukanych informacji).

Ryczałty samochodowe - od 2013 r.

Ryczałty samochodowe - od 2013 r.

 MAKSYMALNE STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDÓW PRYWATNYCH
W JAZDACH LOKALNYCH PRACOWNIKÓW

Pojazdy

Stawki w zł

 

Od
14.11.2007

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3

0,5214

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,8358

Motocykl

0,2302

Motorower

0,1382

 

Podstawa prawna:

§ 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz.1462 i z 2011 r. Nr 61, poz.308) - ISAP.

UWAGA

W takiej samej wysokości kształtują się stawki za 1 km przebiegu z tytułu zwrotu kosztów używania pojazdu w podróży służbowej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) - ISAP.

Przedstawione powyżej stawki limitują koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Podstawa prawna:

art. 23 ust. 1 pkt 36 i 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

art. 16 ust. 1 pkt 30 i 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Powiązane

Ryczałty samochodowe - do 2013
null
Twoja ocena
Średnia 0( Głosy)

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2016 Przejdź do góry