Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2012 r.

  Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2012 r.

  Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2012 r.

  Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia, a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie. Nie warto czekać do ostatniego dnia. Rozliczajmy się wcześniej! 1. Wybieramy odpowiedni formularz zeznania. Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym.

  Przeczytaj broszurę

  Pobierz formularze PIT w wersji papierowej (PIT/Formularze) lub elektronicznej (e-Deklaracje)

  1% podatku dla OPP za 2012 r.

  1% podatku dla OPP za 2012 r.

  Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i chciałbyś,
  aby 1% podatku od Twoich dochodów trafił na konto wybranej OPP, możesz to uczynić w następujący sposób:

  Przeczytaj broszurę

  Pobierz formularze PIT w wersji papierowej (PIT/Formularze) lub elektronicznej (e-Deklaracje)

  Ulga dla honorowych krwiodawców za 2012 r.

  Ulga dla honorowych krwiodawców za 2012 r.

  Ulga dla honorowych krwiodawców za 2012 r.

  Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:
  • od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT -28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym) lub
  • od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT -36 albo PIT -37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

  Przeczytaj broszurę

  Pobierz formularze PIT w wersji papierowej (PIT/Formularze) lub elektronicznej (e-Deklaracje)

  Ulga internetowa za 2012 r.

  Ulga internetowa za 2012 r.

  Ulga internetowa za 2012 r.

  Jeżeli płacisz za używanie Internetu, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, tzw. ulgi internetowej.
  Kiedy możesz skorzystać z ulgi internetowej?
  Wówczas, gdy:
  1) poniosłeś w roku podatkowym wydatki za użytkowanie
  Internetu oraz
  2) posiadasz dokumenty potwierdzające ich poniesienie
  zawierające w szczególności: dane identyfikujące Ciebie, jako kupującego usługę, dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT , rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu).

  Przeczytaj broszurę

  Pobierz formularze PIT w wersji papierowej (PIT/Formularze) lub elektronicznej (e-Deklaracje)

  Ulga na dzieci za 2012 r.

  Ulga na dzieci za 2012 r.

  Ulga na dzieci za 2012 r.

  Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej. Odliczenie to można uwzględnić jedynie w podatku dochodowym obliczonym od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

  Przeczytaj broszurę

  Pobierz formularze PIT w wersji papierowej (PIT/Formularze) lub elektronicznej (e-Deklaracje)

  Ulga rehabilitacyjna za 2012 r.

  Ulga rehabilitacyjna za 2012 r.

  Ulga rehabilitacyjna za 2012 r.

  Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Przeczytaj broszurę

  Pobierz formularze PIT w wersji papierowej (PIT/Formularze) lub elektronicznej (e-Deklaracje)

  Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą za 2012 r.

  Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą za 2012 r.

  Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą za 2012 r.

  Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.

  Przeczytaj broszurę

  Pobierz formularze PIT w wersji papierowej (PIT/Formularze) lub elektronicznej (e-Deklaracje)

  PIT przez internet

  PIT przez internet

  PIT przez internet

  Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla Ciebie miejsca.

  Przeczytaj broszurę

  Pobierz formularze PIT w wersji papierowej (PIT/Formularze) lub elektronicznej (e-Deklaracje)

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry