Komórki ds. INTRASTAT

Komórki ds. INTRASTAT

Kontakt z Wydziałem INTRASTAT
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Wydział INTRASTAT
Lubieszyn 11i
72-002 Dołuje
adres e-mail: intrastat.ic-szczecin@szc.mofnet.gov.pl
fax : 91 425 16 73

 

BEZPOŚREDNI KONTAKT


1. Kontakt we wszelkich sprawach dotyczących obsługi zgłoszeń INTRASTAT (wg zakresu NIP):

NIP: 0000000000 – 5471999999  -  PIERWSZY DZIAŁ INTRASTAT

NIP: 5472000000 – 7491000000  -  DRUGI DZIAŁ INTRASTAT

NIP: 7491000001 – 9999999999  -  TRZECI DZIAŁ INTRASTAT
 

2. Kontakt wyłącznie w celu uzyskania hasła dla potrzeb migracji danych z PDR.

3. Kontakt w zakresie korzystania z usługi e-INTRASTAT.
 

UWAGA!

  • numery telefonów są jednocześnie linkami do adresów e-mail,
  • w przypadku, gdy wybrany numer jest zajęty lub nie odpowiada należy wybrać inny numer w obrębie działu

 

PIERWSZY DZIAŁ INTRASTAT
adres e-mail: intrastat1.ic-szczecin@szc.mofnet.gov.pl
 

Zakresy numerów NIP
(firmy obsługiwane przez
PIERWSZY DZIAŁ INTRASTAT)

Bieżąca obsługa podmiotów:
numer telefonu, e-mail

Procedura  upominawcza:
(wg zakresu NIP)
numer  telefonu, e-mail

Problemy techniczne:
(wg zakresu NIP)
numer telefonu, e-mail

0000000000 - 1132859999

91 425 16 26
statystyk01@szc.mofnet.gov.pl

0000000000 - 5260999999
91 425 16 56
statystyk57@szc.mofnet.gov.pl

 

0000000000 – 5471999999
91 425 16 92
expert01@szc.mofnet.gov.pl

 

 

1132860000- 1999999999

91 425 16 06
statystyk16@szc.mofnet.gov.pl

2000000000- 5211019999

91 425 16 55
statystyk02@szc.mofnet.gov.pl

5211020000- 5221999999

91 425 16 20
statystyk07@szc.mofnet.gov.pl

5222000000- 5250999999

91 425 16 31
statystyk29@szc.mofnet.gov.pl

5251000000- 5259999999

91 425 16 95
statystyk09@szc.mofnet.gov.pl

5260000000- 5262749999

91 425 16 27
statystyk10@szc.mofnet.gov.pl

5262750000- 5262907815

91 425 16 54
statystyk42@szc.mofnet.gov.pl

5261000000- 5471999999
91 425 16 09
statystyk46@szc.mofnet.gov.pl

5262907816- 5263059999

91 425 16 29
statystyk58@szc.mofnet.gov.pl

5263060000- 5263122999

91 425 16 28
statystyk03@szc.mofnet.gov.pl

5263123000- 5272379999

91 425 16 89
statystyk27@szc.mofnet.gov.pl

5272380000- 5342149999

91 425 16 23
statystyk23@szc.mofnet.gov.pl

5342150000- 5471999999

91 425 16 45
statystyk49@szc.mofnet.gov.pl

 

                                                                                             kierownik działu - telefon 91 425 16 93
                                                                                              expert01@szcz.mofnet.gov.pl 91 425 16 92

 

 

DRUGI DZIAŁ INTRASTAT
adres e-mail: intrastat2.ic-szczecin@szc.mofnet.gov.pl

Zakresy numerów NIP
(firmy obsługiwane przez
DRUGI DZIAŁ INTRASTAT)

Bieżąca obsługa podmiotów:
numer telefonu, e-mail

Procedura  upominawcza:
(wg zakresu NIP)
numer  telefonu, e-mail

Problemy techniczne:
(wg zakresu NIP)
numer telefonu, e-mail

5472000000 - 5570000000

91 425 16 32
statystyk55@szc.mofnet.gov.pl

5472000000 - 6000000000
91 425 16 37
statystyk53@szc.mofnet.gov.pl

 

 

 

 

 

5472000000 - 7491000000
91 425 16 99
expert02@szc.mofnet.gov.pl

5570000001 - 5820000000

91 425 16 99
expert02@szc.mofnet.gov.pl

5820000001 - 5920000000

91 425 16 42
statystyk22@szc.mofnet.gov.pl

5920000001 - 6130000000

91 425 16 67
statystyk26@szc.mofnet.gov.pl

6000000001 - 7010360000
91 425 16 69
statystyk48@szc.mofnet.gov.pl

6130000001 - 6252000000

91 425 16 24
statystyk13@szc.mofnet.gov.pl

6252000001 - 6342000000

91 425 16 00
statystyk18@szc.mofnet.gov.pl

6342000001 - 6443000000

91 425 16 03
statystyk54@szc.mofnet.gov.pl

6443000001 - 6570000000

91 425 16 70
statystyk19@szc.mofnet.gov.pl

 

6570000001 - 6751000000

91 425 16 99
expert02@szc.mofnet.gov.pl

6751000001 - 6792900000

91 425 16 18
statystyk36@szc.mofnet.gov.pl

6792900001 - 6981000000

91 425 16 15

statystyk21@szc.mofnet.gov.pl

7010360001 - 7491000000
91 425 16 37
statystyk53@szc.mofnet.gov.pl

6981000001 - 7230000000

91 425 16 41

statystyk56@szc.mofnet.gov.pl

7230000001 - 7320000000

91 425 16 21

statystyk30@szc.mofnet.gov.pl

7320000001 - 7491000000

91 425 16 60

statystyk12@szc.mofnet.gov.pl

 

            kierownik działu- telefon nr 91 425 16 97
          expert02@szc.mofnet.gov.pl  91 425 16 99


 

TRZECI DZIAŁ INTRASTAT
adres e-mail: intrastat3.ic-szczecin@szc.mofnet.gov.pl
 

Zakresy numerów NIP
(firmy obsługiwane przez
 TRZECI DZIAŁ INTRASTAT)

Bieżąca obsługa podmiotów:
numer telefonu, e-mail

Procedura  upominawcza:
(wg zakresu NIP)
numer  telefonu, e-mail

Problemy techniczne:
(wg zakresu NIP)
numer telefonu, e-mail

7491000001 - 7700000000 

91 425 16 49
statystyk28@szc.mofnet.gov.pl

7491000001 – 8700000000
91 425 16 77
statystyk51@szc.mofnet.gov.pl

7491000001 – 9999999999
91 425 16 33
expert04@szc.mofnet.gov.pl

7700000001 - 7780000000

91425 16 48
statystyk25@szc.mofnet.gov.pl

7780000001 - 7812000000

91 425 16 84
statystyk38@szc.mofnet.gov.pl

7812000001 - 7920000000

91 425 16 64
statystyk31@szc.mofnet.gov.pl

 

7920000001 - 8200000000

91 425 16 34
statystyk52@szc.mofnet.gov.pl

8200000001 - 8400000000

91 425 16 33
expert04@szc.mofnet.gov.pl

8400000001 - 8570000000

91 425 16 34
statystyk52@szc.mofnet.gov.pl

8570000001 - 8800000000

91 425 16 25
statystyk37@szc.mofnet.gov.pl

8800000001 - 8950000000

91 425 16 84
statystyk38@szc.mofnet.gov.pl

8700000001 – 9999999999
91 425 16 76
statystyk60@szc.mofnet.gov.pl

8950000001 - 9120000000

91 425 16 43
statystyk39@szc.mofnet.gov.pl

9120000001 - 9370000000

91 425 16 57
statystyk40@szc.mofnet.gov.pl

9370000001 - 9511860000

91 425 16 79
statystyk41@szc.mofnet.gov.pl

 

9511860001 - 9560000000

91 425 16 14
statystyk43@szc.mofnet.gov.pl

 

9560000001-9999999999

91 425 16 58
statystyk17@szc.mofnet.gov.pl

 

 

                                                              kierownik działu - telefon 91 425 16 98
                                                           expert04@szc.mofnet.gov.pl91 425 16 33

 

Kontakt wyłącznie w celu uzyskania hasła dla potrzeb połączenia konta z danymi PDR:

  •   91 425 16 43;
  •   91 425 16 89;

 

W Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie:

e-mail: iadr@kra.mofnet.gov.pl

  •   12 62-90-256,
  •   12 62-90-257,

 

Kontakt w zakresie korzystania z usługi e-INTRASTAT.

  •   91 425 16 22
  •   91 425 16 33
  •   91 425 16 99

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry