Informacje podstawowe - Dług publiczny

  Informacje podstawowe - Dług publiczny

  Najczęściej czytane:
  Wyniki przetargów Skarbowych Papierów Wartościowych

  Zadłużenie Skarbu Państwa
  Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych
  Informacja miesięczna (podaż SPW i jej uwarunkowania)

   Komunikaty    Zadłużenie

  Aktualności i komunikaty, w tym miesięczne i kwartalne plany finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

   

  Zadłużenie Skarbu Państwa
  Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych
  Szeregi czasowe

   Bony i obligacje hurtowe     Obligacje detaliczne

  Informacje na temat instrumentów emitowanych w drodze przetargów organizowanych przez Narodowy Bank Polski. W zakładce dostępne:
  Kalendarze i wyniki przetargów; Baza transakcjiProcedury przetargoweAkty prawne; Wyszukiwarka listów emisyjnychKalkulatory, Współczynniki indeksacji, Kupony.

     

  Obligacje detaliczne są sprzedawane za pośrednictwem agenta emisji (PKO Bank Polski S.A) w sieci ponad 1000 placówek w całym kraju, Internetu, konta „Inteligo" oraz telefonu. W zakładce dostępne:
  Jak kupić; Bieżąca oferta; Wyniki sprzedaży; Akty prawne; Wyszukiwarka listów emisyjnych; Użyteczne pliki i dane archiwalne.

   Obligacje zagraniczne    Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych
  Emisje obligacji przeznaczonych na rynki zagraniczne organizowane są przez konsorcja zagranicznych instytucji finansowych, złożone z liczących się na rynku międzynarodowym banków inwestycyjnych. W zakładce dostepne nastepujące informacje: Procedury emisyjne, Baza transakcji, Akty prawne; Wyszukiwarka listów emisyjnych.
   
    Uczestnikami systemu DSPW są banki polskie i podmioty zagraniczne spełniające wymogi określone w Regulaminie pełnienia funkcji DSPW. W zakładce dostępne:
  Lista DSPW; Ranking w konkursie na DSPW; Regulacje prawne, Lista emisji bazowych.
   Rynek wtórny SPW i struktura  inwestorów    Publikacje

  Informacja na temat wartości transakcji na rynku wtórnym SPW po rodzajach transakcji (outright, sell-buy-back, repo) i po poszczególnych rynkach w dziale Statystyka rynku wtórnego.
  Zadłużenie w obligacjach i bonach skarbowych w ujęciu podmiotowym, w dziale Struktura inwestorów

    Dostępne są następujące publikacje:
   Rating
     Sprawozdania Rb-Z Rb-N
  Bieżące i historyczne zmiany oceny wiarygodności kredytowej Polski.
   
    Informacje dotyczące rodzajów, form, terminów i sposobów sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych. Formularze i akty prawne.
   Kontakt
  Dane kontaktowe, użyteczne linki i relacje z inwestorami.

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2016 Przejdź do góry