Komunikat - odkup obligacji skarbowych poza przetargiem.

Komunikat - odkup obligacji skarbowych poza przetargiem.

Minister Rozwoju i Finansów informuje, iż w dniu 27 grudnia 2017 r., działając na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1089), zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie przyznania temu bankowi prawa do przedstawienia obligacji OK1018 do odkupu poza przetargiem.

Na podstawie zawartej umowy BGK przedstawił do odkupu poza przetargiem obligacje OK1018 o wartości nominalnej 1.300,0 mln zł, a Minister Rozwoju i Finansów przyjął ofertę. Rozliczenie transakcji odkupu nastąpiło 29 grudnia 2017 r. Cena odkupu wynosi 988,80 zł. Operacja ta została przeprowadzona w ramach procesu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na rok 2018.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry