Komunikat w sprawie emisji obligacji przeznaczonych na zwiększenie funduszu statutowego BGK.

Komunikat w sprawie emisji obligacji przeznaczonych na zwiększenie funduszu statutowego BGK.

Minister Rozwoju i Finansów, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w związku z ustawą z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego, wyemitował obligacje zerokuponowe o terminie wykupu w dniu 25 kwietnia 2019 roku (OB0419), przeznaczone na zwiększenie funduszu statutowego BGK.

Wyemitowane obligacje o wartości nominalnej 2 miliardy złotych zostały przekazane w dniu 4 sierpnia 2017 roku Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Seria OB0419 zostanie zasymilowana z serią OK0419 w dniu 21 sierpnia 2017 roku.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry